Regulamin Konkursu Walentynkowego

§1 [Postanowienia ogólne] 1.  Organizatorem Konkursu  z dnia 1.02.2020, (dalej „Konkurs”) jest Karolina Moczulska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WHITE HILL STUDIO Karolina Moczulska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do więcej…

PODSUMOWANIE 2019

I przyszedł czas podsumowań… ? Tak sobie siedzę i liczę wszystko to co udało się zrealizować w 2019 roku i powiem Wam, że lepszego roku nie mogłam sobie nawet wymarzyć. Mój wielki głód przygody, apetyt na życie, na doświadczanie, poznawanie więcej…